Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Keď dieťa potrebuje našu pomoc

Informácie o dokumente na stiahnutie Metodický list pre učiteľov ZŠ a SŠ - postup pri zaradení dieťaťa do starostlivosti CPPPaP.

zo dňa:
05.07.2011

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Lenka Čigášová


stiahnuť súbor metmat_pomoc.doc veľkosť: 135.2 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor metmat_pomoc.pdf veľkosť: 140.2 kb formát: Adobe Reader