Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Prváčik a pomoc rodičov pri domácich úlohách

Informácie o dokumente na stiahnutie Vstupom dieťaťa do prvej triedy sa začínajú pre neho nové povinnosti. Niektorí rodičia očakávajú, že ich prváčik bude hneï od začiatku školskej dochádzky vedieť ako sa učiť, ako postupovať pri plnení školských úloh...

zo dňa:
07.09.2011

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Lýdia Begerová


stiahnuť súbor metmat_prvacik_domace_ulohy.doc veľkosť: 129.0 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor metmat_prvacik_domace_ulohy.pdf veľkosť: 135.4 kb formát: Adobe Reader