Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieProjekty: Počítačová profesijná a pracovná diagnostika COMDI

Počítačová profesijná a pracovná diagnostika COMDI v elektronickej podobe si môžete stiahnuť tu:

stiahnuť súbor COMDI.ppt veľkosť: 750 kb formát: Microsoft Powerpoint