Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieKomplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí v elektronickej podobe si môžete stiahnuť tu:

stiahnuť súbor Prezentacia_TK_depistaz_FINAL.ppt veľkosť: 2 400 MB formát: Adobe reader
stiahnuť súbor Projekt_VUDPAP.doc veľkosť: 1 016 MB formát: Microsoft Word