Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieŠtatistiky: Prieskum sledovania televízie, využívania osobného počítača a mobilného telefónu žiakmi ZŠ Košice - okolie

Informácie o dokumente na stiahnutie Príspevok informuje o výsledkoch prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť mieru a spôsoby sledovania televízie, využívania osobného počítača a mobilného telefónu žiakmi druhého stupňa základných škôl v okrese Košice - okolie a zároveň získať informácie o kontrole tejto ich mimoškolskej činnosti rodičmi.

zo dňa:
08.06.2011

kategória:
pre odbornú aj laickú verejnosť
špecifikácia:
štatistiky

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie


stiahnuť súbor statmat_informacne_technologie.doc veľkosť: 173.1 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor statmat_informacne_technologie.pdf veľkosť: 288.0 kb formát: Adobe ReaderŠtatistické ukazovatele

Ïalšie štatistiky a štatistické ukazovatele
určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť